Kay Vardeleon

kay.bmp

Catholic counselor, proudly Filipino, given to occasional bouts of insanity. Sanity, after all, is overrated.

Blogs:
Break Me Christ
Ramblings of an amateur on faith, psychology and life.
PINOY KATOLIKO
Ang Pinoy Katoliko ay isang paglalathala upang ipakilala si Hesus at ang mga balita’t aral ng Simbahang Katoliko. (Keywords: Pinoy, Filipino, Apologetics, Apolohetiko, Catholic, Katoliko)

Leave a Reply