Category: Filipino Mass

Homiliya ni Fr. Chito para sa Ikatlong Linggo ng Kwaresma

Ikatlong Linggo ng Kwaresma (B) Marso 11, 2012 Mga Pagbasa: Exodo 20:1-17 / 1 Cor 1:22-25 / Jn 2:13-25   Puro utos, panay utos! … iyan ang panlalait na malimit marinig sa ayaw sumunod, antemano. Para sa maraming tao ngayon,…

Fr. Mike Lagrimas’ Homily for the 3rd Sunday of Lent

3rd Sunday of Lent March 11, 2012 Genuine Worship Jn 2:13-25 A missionary in Africa was captured by a tribe of cannibals. He was tied to a tree with a huge cauldron of boiling water near it. But his face…