Category: Homilies

Homiliya ni Fr. Chito Dimaranan para sa Ika-16 na Linggo ng Karaniwang Panahon

SA ILALIM NG KANYANG PANGANGALAGA! Mahirap ngayon ang manindigan sa katotohanan … mahirap ang tumayo para sa kapakanang pangkalahatan, kung ang kultura ng nakararami ay kultura ng pansariling pagpapasya ng kung ano ang totoo. Nagulantang na namang muli ang simpleng…

Fr. Mike Lagrimas’ Homily for the 16th Sunday in Ordinary Time

What the Hell! Mt 13:24-43 An elderly lady looked worried as she celebrated her 90th birthday. Her daughter asked her, “Mom, it’s your birthday. But you don’t look happy. What seems to be worrying you?” The old lady replied, “It’s…

Fr. Mike Lagrimas’ Homily for the 14th Sunday in Ordinary Time

July 03, 2011 Our Lady of America Jn 6:51-58   Let me begin with some thoughts about the Roman Empire – the glory that was Rome, we say. It was a very powerful and successful empire in the ancient world.…