Category: Homilies

Fr. Chito Dimaranan: Homiliya Para sa Unang Linggo ng Kwaresma

Unang Linggo ng Kwaresma (K) Pebrero 21, 2010 NARITO ANG UNANG BUNGA, PANGINOON! Mga Pagbasa: Deuteronomio 26:4-10 / Roma 10:8-13 / Lucas 4:1-13 Ewan ko kung ano ang inyong karanasan tungkol sa bagay na ito, pero noong araw, ang unang kita…

Msgr. Lope C. Robredillo’s Homily for the 6th Sunday in Ordinary Time

Homily on the 6th Sunday of Year C (Luke 6:17.20-26) February 14, 2010 Literally taken, philosophy means love of wisdom. The ancient Greeks took philosophy seriously, because they knew of its practical consequences for daily living. When the word philosophy…

Fr. Chito Dimaranan’s Homily in Tagalog for 6th Sunday in Ordinary Time

Ika-6 na Linggo ng Taon (K) Pebrero 14, 2010 Mga Pagbasa: Jeremias 17:5-8 / 1 Corinto 15:12, 16-20 / Lucas 6:17, 20-26 Puno ng kabalintunaan ang mga pagbasa sa araw na ito … kabalintunaang halos ay nauuwi sa kasalungatan, at…