Category: Blogs

A collection of articles from different Filipino blogs.

Msgr. Lope C. Robredillo’s Homily for the 3rd Sunday of Lent

3rd Sunday of Lent Luke 13:1-9) March 7, 2010 The Nation Must Repent In Luke’s travel narrative, today’s Gospel on the Lord’s reminders on the need for all to repent (Luke 13:1-9), is part of Jesus’ journey to Jerusalem (Luke…

Dra. Cabral´s condoms

YOU would know summer is here when all of a sudden you see the bougainvilleas around bloom in exploding profusion and color. Seeing them makes you forget the inconveniences of summer. It tells you summer has its own blessings, its…

Homiliya sa Tagalog para sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw ng Paghahanda

From: Fr. Chito’s Kalakbay at Katoto Blog. LANGIT ANG TUNAY NATING BAYAN Isa sa mga palatandaan ng postmodernismo ay ang palaisipang ang mahalaga ay ang nakikita, ang nahihipo, ang nabibilang, at nasusukat. Ang katotohanan ay hindi tiyak, hindi maipapako sa iisang paka-unawa,…