Author: reynor

Homiliya ni Fr. Chito Dimaranan para sa Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon

SA TAKDANG PANAHON, AYON SA TAKDANG PAMAMARAAN NG DIYOS! Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon (B) Hunyo 17, 2012   Mga Pagbasa: Ez 17:22-24 / 2 Cor 5:6-10 / Mc 4:26-34   Isa sa mga alaalang hindi madaling mapuknat sa aking isipan…

Homiliya ni Fr. Chito para sa Ikatlong Linggo ng Kwaresma

Ikatlong Linggo ng Kwaresma (B) Marso 11, 2012 Mga Pagbasa: Exodo 20:1-17 / 1 Cor 1:22-25 / Jn 2:13-25   Puro utos, panay utos! … iyan ang panlalait na malimit marinig sa ayaw sumunod, antemano. Para sa maraming tao ngayon,…